Tag: dialog

0 Comment on Dialog dengan Tuhan
Posted in Renungan

Dialog dengan Tuhan

Apakah saya membiasakan mempunyai waktu dialog dengan Tuhan atas isu-isu yang saya hadapi atau yang ada di sekitar saya?